Sunday, June 20, 2010

SoLat suNaT...


.:.keuTamaaN soLat suNaT.:.

Solat sunat terkandung diesbaliknya keutamaan yang agung dan pahala melimpah, sebagaimana di sebutkan di dalam hadis.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda :
"Yang akan di hisab daripada amal manusia pada hari kiamat adalah solat." Baginda menambahkan, "Tuhan kita (Allah) akan berkata kepada para malaikat, sedang Dia Maha Mengetahui, "Lihatlah solat hamba ku, apakah dia sempurnakan @ menguranginya ?" Jika sempurna, maka tulislah baginya kesempurnaan. Jika kurang sesuatu daripadanya, Allah akan berkata , "Lihatlah apakah hamba ku itu memiliki solat sunat?" Jika dia memiliki amalan solat sunat, Allah berfirman "sempurnakanlah bagi hamba ku solat fardhunya dengan amalan tersebut." Kemudian amalan itu diambil atas yang demikian." (Abu Daud).:. Kitabus Solat, bab Sabda Rasulullah ,"Setiap solat yang tidak sempurna pelakunya, akan disempurnakan dengan solat-solat sunat,"hadis 864. At-Titmidzi

No comments:

Post a Comment